شرایط عمومی جهت مهاجرت به آلمان

1-اثبات تمکن مالی

در هر روش مهاجرتی شرایط مالی متفاوت میباشد اماتقریبا در تمامی روشهای مهاجرت شخص لازم است وضعیت مالی خود را به اثبات رسانده تا دولت آلمان متوجهگردد د رصورت اخذ اقامت قادر به تامین هزینه خود میباشد یا خیر حتی اگر موفق به دریافت اقامت از طریق اشتغال به کار باشید باز هم باید قادر به اثبات تامین هزینه ها تا زمان دریافت حقوق و دستمزد میباشید.

2- داشتن بیمه سلامت

بهترین راه بدست آوردن بیمه سلامت از طریق یک شرکت بیمه آلمانی میباشد که در این صورت مطمئن هستید که بیمه سلامتی که دریافت کردید مورد تایید کشور آلمان میباشد.

3-آشنایی با زبان آلمانی

پیش نیاز اثر روش های مهاجرتی به آلمان آشنایی به زبان آلمانی میباشد که در 3سطح زیر میباشد:

A1وA2-آشنایی حداقل به زبان آلمانی

B1وB2-سطح مهارت بالا در زبان آلمانی

C1وC2-مهارت پیشرفته در زبان آلمانی

پیش نیاز حداقل در روشهای معمول مهاجرت حداقل نمرهA1وB1میباشد.

4-اخذ ویزای شنگن

در خصوص کشور ایران قبل از ورود به خاک آلمان میبایست نسبت به اخذ ویزای آلمان (شنگن)اقدام نمود و پس از ورود به این کشور میتوانند در خواست اقامت بدهند.

دکمه بازگشت به بالا